Automatisch inzicht in het revalidatieproces van uw patiënten, terwijl zij revalideren op een leuke manier.

Revalideren met Gryphon Rider

Revalidatiecentrum

Revalideren kan gerust een uitdaging genoemd worden, en niet echt een leuke. Vooral jonge cliënten vinden het vaak lastig om de concentratie vast te houden bij de verplichte, veel herhalende oefeningen. Het doel van Gryphon Rider is om het revalidatietraject leuker te maken door deze oefeningen te combineren met spelelementen.

In de game worden de bewegingen van de cliënt waargenomen door een Kinect. Dit is een camera die gekoppeld is aan een spelcomputer en bewegingen registreert. Door middel van bewegingen die uit oorspronkelijke trainingsoefeningen afkomstig zijn, kan de cliënt in de game een griffioen besturen. Naast deze bewegingen worden bovendien ook het postuur en de houding van de cliënt waargenomen en opgeslagen.

Wanneer een cliënt niet de goede houding aanneemt of de beweging niet goed doet is dit terug te zien in het spel: de griffioen zal bijvoorbeeld langzamer of lager gaan vliegen.

Gryphon Rider tijdens het revalidatieproces

Revalidatiecentrum

Elk mens is uniek. Zo ook elk revalidatietraject. De verschillende vaardigheden die in Gryphon Rider verwerkt zijn kunnen dan ook vooraf per onderdeel op niveau worden ingesteld. Naast het niveau van de vaardigheden kan ook het revalidatietempo bepaald worden. Hierdoor kan de behandeling precies op maat worden gemaakt.

Naast dat de cliënt het revalideren leuker gaat vinden wordt er ook werk uit handen genomen van de therapeut. Doordat de revalidatieoefeningen tijdens het spelen van de game worden gedaan kan de therapeut zich volledig focussen op de cliënt. De game kan opgeslagen worden aan het eind van de behandeling. Hierdoor kan er bij de volgende behandeling verder gewerkt worden op het niveau waar de cliënt gebleven is.

Volledig inzicht in het revalidatieproces

Meetingen

Tijdens het spelen van het spel registreert de Kinect constant de bewegingen en houding van de cliënt. Deze gegevens worden verwerkt en weergegeven aan de hand van overzichtelijke grafieken. Zo wordt objectief inzichtelijk gemaakt hoe de cliënt er op de verschillende onderdelen voor staat.

De gegevens kunnen tijdens de speelsessie direct worden ingezien en kunnen dus worden gebruikt om de cliënt te begeleiden. Na een sessie kan er samen met de cliënt naar de gegevens worden gekeken zodat er bepaald kan worden welke onderdelen goed gaan en aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden.

Wanneer de cliënt thuis Gryphon Rider speelt kan de therapeut bovendien op afstand nagaan hoe het met de revalidatie van de cliënt gaat. Zo kan de therapeut bepalen of het nodig is om een afspraak te maken of dat de cliënt op de goede weg is.

Valideren en praktijktesten

Revalidatiecentrum

De game is ontwikkeld op aanvraag van en in samenwerking met revalidatieprofessionals. De oefeningen in de game zijn geselecteerd op basis van input van deze professionals en literatuurstudie zodat cliënten optimaal kunnen revalideren. Tijdens het ontwikkelingsproces zijn er bovendien constant testmomenten geweest met therapeuten en toekomstige cliënten. Deze resultaten zijn verwerkt in het verder ontwikkelen van Gryphon Rider.

Om Gryphon Rider mee te laten groeien met de nieuwste ontwikkelingen en aan te passen op de gebruikers zijn wij op zoek naar partners die hun ervaringen met de game willen delen zodat de game constant geoptimaliseerd kan worden.